Zasady przygotowania prac przyjętych do planu wydawniczego

Prosimy o umieszczenie w nagłówku tekstu swoich danych (imię i nazwisko, afiliacja, adres elektroniczny do szybkiego kontaktu, stopień naukowy, identyfikator ORCID), ewentualnie numer telefonu z podaniem godzin, w których można się kontaktować).

Przypominamy o podaniu - najlepiej we wstępie - koniecznych informacji o źródłach finansowania badań, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wyraz wdzięczności autora.

Teksty przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej, zapisane jako dokument programu Word for Windows (czyli jako pliki z rozszerzeniem .doc, .docx, .rtf). Ilość znaków w tekście sprawdzamy w zakładce: „Narzędzia/Statystyka wyrazów", zaznaczamy: „Dołącz przypisy dolne i końcowe", po czym odczytujemy ilość znaków ze spacjami.

Prosimy nie robić wcięć akapitowych spacjami ani tabulatorem. Prosimy również o nieformatowanie tekstu, tzn. unikanie zbędnych wyróżnień, odstępów, gradacji tekstu i automatycznego numerowania akapitów. Potrzebne wyróżnienia prosimy zaznaczać pogrubieniem. Nie należy używać wyróżnień kolorowych, innej czcionki czy rozstrzelenia znaków. Nie stosujemy automatycznych nagłówków i stopek. Prosimy nie stosować odsyłaczy do numerów stron, ponieważ po złamaniu tekstu zostaną zmienione. Najlepiej używać odnośniki do numerów przypisów, tabel, rysunków, rozdziałów itp.

Tabele przyjmujemy wykonane wyłącznie w programie Word for Windows (prosimy o oszacowanie, czy teksty w tabeli będą czytelne w docelowym formacie publikacji).

Ilustracje lub zdjęcia do pracy prosimy dostarczyć na nośniku elektronicznym w osobnych plikach w formacie .jpg, .tiff, .pdf lub .psd, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, niewklejone w tekst, natomiast w tekście należy wskazać proponowane miejsca do wstawienia ilustracji i podpisy do nich [nawias kwadratowy, a w nim nazwa pliku z ilustracją]. Prosimy pamiętać, aby w podpisie zamieścić autora fotografii, źródło ilustracji (z sygnaturą, opisem bibliograficznym lub nazwą zbiorów/właściciela). Należy też dołączyć informacje o posiadaniu zgody na publikację, którą autor uzyskał we własnym zakresie lub o tym, do kogo należą prawa autorskie.

Wykresy wykonane w programie Excel for Windows 97 prosimy zapisać w formacie .pdf i sprawdzić przed wysłaniem poprawność rysunku oraz dodatkowo prosimy osobno dołączyć źródłowe pliki Excela z danymi.

Nazwiska pojawiające się w tekście po raz pierwszy muszą mieć rozwinięte imię/imiona.

Cytaty podajemy czcionką prostą w cudzysłowie, jako pierwszy cudzysłów wewnętrzny stosujemy cudzysłów francuski «», a opuszczenia w cytatach zapisujemy wielokropkiem w nawiasie kwadratowym.

Tekstów kierowanych do druku nie należy zaopatrywać w osobne bibliografie (bibliografie końcowe zastępują w tekstach przypisy bibliograficzne lub bibliografia jest tworzona na bazie wyłącznie cytowanych w tekście pozycji).

Zasady konstruowania przypisów bibliograficznych:

  • przypis do druku zwartego: nazwa autora (inicjał imienia i nazwisko), pełny tytuł zapisany kursywą (tekst przypisu w funkcji kursywa), numer wydania (jeśli inne wydanie niż pierwsze), miejsce wydania i rok wydania.
  • przypis do czasopisma: nazwa autora (inicjał imienia i nazwisko), pełny tytuł artykułu zapisany kursywą (tekst przypisu w funkcji kursywa), pełna nazwa czasopisma zapisana antykwą (proste litery) w cudzysłowie, numer rocznika (w zapisie np. r. 32), rok wydania, numer zeszytu/tomu (w zapisie np. z. 12 lub t. 12), numery stron (w zapisie np. s. 5-17).

W przypisach najchętniej stosujemy skróty łacińskie (zob. Łacina wydawnicza)

W sprawach nieuwzględnionych powyżej prosimy zawsze kontaktować się z redakcją przed wysłaniem tekstu, dzięki czemu zaoszczędzą Państwo zarówno swój, jak i nasz czas.


Poprzednia strona: Dla Autorów
Następna strona: Procedura recenzowania prac naukowych