Katalog publikacji

Nasz ORCID ID 0000-0002-9968-0098

książki wydane przez Wydawnictwo GAJT 1991 według numerów ISBN, czyli prawie chronologicznie:

978-83-66292-10-9 Krzysztof Polechoński, Mińsk i Mińszczyzna w XX-wiecznej literaturze polskiej. Międzywojenne (i późniejsze) losy polskich pisarzy z Mińszczyzny, Wrocław 2021

978-83-66292-09-3 Osiedla Wrocławia. Historia, red. Halina Okólska Wrocław 2021

978-83-66292-08-6 Polska w nowej rzeczywistości. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej, red. Robert Klementowski, Wrocław 2020

978-83-66292-07-9 Na gruzach starego świata. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej, red. Tomasz Głowiński, Wrocław 2020

978-83-66292-06-2 Konsekracja kościoła pw. św. Jana Pawła II w Pruszowicach, red. Maciej Oziembłowski, Wrocław 2020

978-83-66292-05-5  Stulecie odrodzenia polskiej waluty. Materiały z konferencji, red. Bartosz Kuświk, Opole–Wrocław 2020

978-83-66292-04-8 Bartosz Kruk, Kolej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949, Wrocław 2020

978-83-66292-02-4 Ewolucje systemu. Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej i współcześnie, red. R. Klementowski, K. Popiński, Wrocław 2019

978-83-66292-01-7 Zdzisław Julian Winnicki, W Mińsku Litewskim mieście dawnej Rzeczypospolitej, wyd. III, Wrocław 2019

978-83-66292-00-0 Postacie i instytucje Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem, red. K. Popiński, S. Straszak-Chandoha, Wrocław 2019

978-83-62584-99-4 Migracje i problemy bezpieczeństwa wynikające z uwarunkowań społecznych i kulturowych, red. M. Zawartka, Wrocław 2019

978-83-62584-98-7 Kinga Hartmann, Teresa Korsak, Zwei Leben. Jan B. Gliński und Franz Scholz, Wrocław 2019

978-83-62584-97-0 Kinga Hartmann, Teresa Korsak, Dwie biografie. Jan B. Gliński i Franz Scholz, Wrocław 2019

978-83-62584-96-3 Drogi do Wrocławia, red. H. Okólska, Wrocław 2018

978-83-62584-95-6   Sąsiedztwa III RP - Białoruś. Zagadnienia społeczne,  red. M. Dębicki, J. Makaro, Wrocław 2018

978-83-62584-94-9  Sąsiedztwa III RP - Słowacja. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wrocław 2017

978-83-62584-93-2  Chronią i służą... Mundurowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. R. Klementowski, M. Zawadka, Wrocław 2017

978-83-62584-92-5 Joanna Wardzała, Drobni przedsiębiorcy wobec kapitału zagranicznego – strategie organizacyjne w kontekście komunikacji i kultury, Wrocław 2018

978-83-62584-91-8 W garnizonie i na kwaterze... Wojskowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. R. Klementowski, M. Zawadka, Wrocław 2017

978-83-62584-90-1 Grzegorz Roman,Wielka powódź - Siechnice 1997, Wrocław 2017

978-83-62584-89-5 Tomasz Głowiński, Na straży Bramy Smoleńskiej. Pułk KOP "Wołożyn" 1929-1939, Wrocław 2017

978-83-62584-88-8 40 lat Wydziału Nauk o Żywności 1977-2017, red. A. Golachowski, M. Oziembłowski, Wrocław 2017

978-83-62584-87-1 Dawne instrumenty muzyczne Wrocławia, red. M. Łagiewski, H. Okólska, Wrocław 2017

978-83-62584-86-4 Od regaliów po dobro narodowe, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2016

978-83-62584-85-7 Od systemu żarowego do ekorozwoju, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2016

978-83-62584-84-0 Kazimierz Wóycicki, Dom nad Nysą. Zgorzelec i Görlitz 1945-1989. Kronika wydarzeń, Wrocław 2016

978-83-62584-83-3 Sąsiedztwa III RP - Rosja. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wrocław 2016

978-83-62584-82-6 Ryszard Milan, From Lwow to Wrocław, Wrocław 2016

978-83-62584-81-9 Centrum staromiejskie we Wrocławiu, red. T. Głowiński, H. Okólska, Wrocław 2016

978 -83-62584-80-2 Historia - Kultura - Globalizacja, vol. VII, red. Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński, Wrocław 2016

978-83-62584-79-6 Na wieży Babel, Wrocław 2016

978 -83-62584-78-9 Historia - Kultura - Globalizacja, vol. VI, red. Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński, Wrocław 2016

978-83-62584-77-2 Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wrocław 2015

978-83-62584-76-5  Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wrocław 2015

978 -83-62584-75-8 Przedmieście Piaskowe we Wrocławiu, red. T.  Głowiński, H.  Okólska, Wrocław 2015

978 -83-62584-74-1 Ryszard Milan, Ze Lwowa do Wrocławia, Wrocław 2015

978-83-62584-73-4 Nauczanie przez zabawę, red. Grażyna Pańko, Małgorzata Skotnicka-Palka, Barbara Techmańska, Wrocław 2015

978 -83-62584-72-7 Historia - Kultura - Globalizacja, vol. V, red. Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński, Aleksandra Janus, Wrocław 2015

978-83-62584-71-0 Sylwester Chęciński, red. Rafał Bubnicki, Andrzej Dębski, Wrocław 2015

978-83-62584-70-3 Wielka mała historia. Regionalne zeszyty historyczne = Grosse kleine Geschichte. Regionale Geschichtshefte, red. K. Hartmann, Wrocław 2015

978-83-62584-69-7 Krystyna Wilczyńska, Wrocławskie osiedla - Osobowice i Rędzin - wczoraj i dziś, Wrocław 2016

978-83-62584-68-0 Strategia współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji Dolny Śląsk - Saksonia. Projekty edukacyjne Saksońskiej Agencji Oświatowej dotowane ze środków Unii Europejskiej 2003-2015, red. K. Hartmann, Wrocław 2015

978-83-62584-67-3 Sąsiedztwa III RP - Ukraina. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wrocław 2015

978-83-62584-66-6 Przemysław Wiszewski, Rościsław Żerelik, "Wielkie zmiany wiejskiego świata. Monografia historyczna gminy Kobierzyce", Wrocław 2015

978-83-62584-64-2 Różewicz po rosyjsku. Wiersze Tadeusza Różewicza w tłumaczeniu zwycięzców konkursu = РУЖЕВИЧ ПО-РУССКИ. Стихотворения Тадеуша Ружевича в переводе победители конкурса, Wrocław 2015

978-83-62584-62-8 Polacy i Niemcy. Stereotypy, kultury komunikacji, wzajemne poznanie = Deutsche und Polen. Stereotype, Kommunikationskulturen, wechselseitiges Wissen, red. Kinga Hartmann, Wrocław 2014

978-83-62584-61-1 Stereotype und Interkulturalität. Beiträge zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Schulwesen, red. Kinga Hartmann, II wydanie, Wrocław 2014

978-83-62584-60-4 Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt, opozycja PRL-NRD. Materiały dydaktyczne, red. Kinga Hartmann, Wrocław 2014

978-83-62584-59-8 Hippokratika, czyli żywoty i listy pseudoepigraficzne Hippokratesa, przeł, wstęp i komentarz Magdalena Wiszowata, Wrocław 2015

978-83-62584-58-1 Michał Palczyński, „Łączmy się przeciw wrogom jedności!" Związek Walki Młodych i inne organizacje dla młodzieży na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, Wrocław 2014

978-83-62584-57-4 Na lądzie, w wodzie i w powietrzu... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. Tomasz Głowiński, Robert Klementowski, Wrocław 2014

978-83-62584-56-7 Mkną po szynach... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. Tomasz Głowiński, Robert Klementowski, Wrocław 2014

978-83-62584-55-0 Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu, red. Tomasz Głowiński, Halina Okólska, Wrocław 2014

978-83-62584-54-3 Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), red. Jerzy Łazor, Wojciech Morawski, Wrocław 2014

978-83-62584-53-6 Historia - Kultura - Globalizacja, vol. IV, red. Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński, Aleksandra Janus, Wrocław 2014

978-83-62584-52-9 Urszula Zubrzycka, Piotr Zubrzycki, Historia Polski w pigułce. Wszystko, co powinniście wiedzieć, red. Kinga Hartmann, Wrocław - Görlitz 2014

978-83-62584-51-2 Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Polnisch? Aber gern! / Polski? Bardzo chętnie!. Sprechen, Schreiben und Hörverstehen. Übungsheft - Stufe B1, red. Anna Dąbrowska, Kinga Hartmann, Görlitz - Wrocław 2014

978-83-62584-50-5 RFN - NRD - PRL. Zbliżenia, red. Krzysztof Ruchniewicz, Dariusz Wojtaszyn, Wrocław 2014

978-83-62584-49-9 Od powietrza, głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, E. Kościk, Wrocław 2013

978-83-62584-48-2  Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, Wrocław 2013

978-83-62584-46-8 Kazimierz Wóycicki, Dom nad Nysą. Zgorzelec i Görlitz 1945-1989. Kronika wydarzeń, Wrocław 2013

978-83-62584-45-1 Zuhause an der Neiße. Chronik der Ereignisse. Görlitz und Zgorzelec 1945-1989 = Dom nad Nysą. Zgorzelec i Görlitz 1945-1989. Kronika wydarzeń, red. Kinga Hartmann, wyd. II, Görlitz - Zgorzelec 2013

978-83-62584-44-4 Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt, opozycja PRL-NRD, red. K. Hartmann, Wrocław 2013

978-83-62584-43-7 Monolog, dialog, transfer. Relacje kultury polskiej i niemieckiej w XIX i XX wieku, red. Mirosława Zielińska, Marek Zybura, Wrocław 2013

978-83-62584-42-0 Ksiądz Henryk kardynał Gulbinowicz. Pro Deo et Patria. Wybór homilii, kazań i mów okolicznościowych z lat 1980-1994, red. S.A. Bogaczewicz, Wrocław 2013

978-83-62584-41-3 Wojsko - Polityka - Społeczeństwo. Studia z historii społecznej od antyku do współczesności, red. J. Jędrysiak, D. Koreś, G. Strauchold, K. Widziński, Wrocław 2013

978-83-62584-40-6 Serica - Da Qin. Studies in Archaeology, Philology and History on Sino-Western Relations (Selected Problems), red. Gościwit Malinowski, Aleksander Paroń, Bartłomiej Sz. Szmoniewski, Wrocław 2012

978-83-62584-39-0 Przedmieście Oławskie we Wrocławiu, red. H. Okólska, H. Górska, J. Wagner-Głowińska, Wrocław 2013

978-83-62584-36-9 Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury, red. A. Burzyńska-­Kamieniecka, M. Misiak, J. Kamieniecki, Wrocław 2013

978-83-62584-35-2 Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego, gmina Przewóz, Rainer Sachs, Urszula Ososko, t. 4, Wrocław 2013

978-83-62584-34-5 Polski i Niemiecki. Proszę bardzo! Bilingwalne materiały do nauczania geografii i biologii - Deutsch und Polnisch. Bitte sehr! Bilinguale Unterrichstmaterialien für die Fächer Geographie und Biologie, II wyd. red. K. Hartmann, 2013

978-83-62584-33-8 Historia - Kultura - Globalizacja, t. 3, red. A. Nobis, P. Badyna, P.J. Fereński, A. Janus, Wrocław 2013

978-83-62584-32-1  Sąsiedztwa III RP - Czechy. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wrocław 2013

978-83-62584-31-4 Festung Breslau - 1945 - nieznany obraz, red. T. Głowiński,Wrocław 2013

978-83-62584-30-7 Franciszek Kusiak, Obrót niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi (kupno-sprzedaż) we Wrocławiu w latach 1990-2009, Wrocław 2012

978-83-62584-28-4 Tomasz Głowiński, Feliks Młynarski 1884-1972, Wrocław 2012

978-83-62584-27-7 Z dziejów przemysłu po 1945 roku, red. E. Kościk , R. Klementowski, Wrocław 2012

978-83-62584-26-0 Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, red. J. Chumiński, M. Zawadka, Wrocław 2012

978-83-62584-25-3 Robert Klementowski, „My wszyscy są od pracy fizycznej..." Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956), Wrocław 2012

978-83-62584-24-6  Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu, red. H. Okólska, H. Górska, Wrocław 2012

978-83-62584-23-9 Cezary Buśko, Życie codzienne krasnoludków w starożytności i wiekach średnich. Studium archeologiczne, Wrocław 2012

978-83-62584-22-2 Kazimierz Wóycicki, Dom nad Nysą. Zgorzelec i Görlitz 1945-1989 Kronika wydarzeń", Wrocław 2012

978-83-62584-21-5 Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego, powiat lubiński, Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko, t. 19, Wrocław 2013

978-83-62584-18-5 Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce w XX wieku. Studia pod redakcją Dariusza Jarosza, Wrocław 2012

978-83-62584-17-8 Po dwóch stronach historii. Polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjne, red. Dariusz Wojtaszyn i Thomas Strobel, Wrocław 2012

978-83-62584-16-1 Sąsiedztwa III RP. Lenkija, Litwa, Polska, Lietuva, red. Marcin Dębicki i Julita Makaro, 2012

978-83-62584-15-4 Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, red. Kamilla Dolińska i Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, 2011

978-83-62584-14-7 Media a religia, red. I. Borkowski, B. Jastrzębski, D. Lewiński, 2011

978-83-62584-12-3 Na drodze do niemieckiej katastrofy. Twórcy idei, sportowcy, uczeni, policjanci, red. Włodzimierz Stępiński i Tomasz Ślepowroński, Wrocław 2012

978-83-62584-11-6 Trudne sąsiedztwo. Z dziejów relacji polsko-niemieckich w XX i początkach XXI wieku, red. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, 2011

978-83-62584-09-3 Polsko-niemieckie transgranicza - rozmyte konfiguracje tożsamości, red. Zbigniew Kurcz i Elżbieta Opiłowska, 2011

978-83-62584-08-6 Marek Burak, Grzegorz Roman, Item donamus Sechenice villam... Podwrocławskie Siechnice w latach 1253-2011, 2012

978-83-62584-07-9 Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec: kontynuacja czy zmiana?, red. Ireneusz Paweł Karolewski, 2011

978-83-62584-05-5 Gospodarczy wymiar turystyki, red. Elżbieta Kościk

978-83-62584-04-8 Społeczny wymiar turystyki, red. Elżbieta Kościk, 2011

978-83-62584-03-1 Stanisław Lenartowicz. Twórca osobny, red.  Rafał Bubnicki, Andrzej Dębski, 2011

978-83-62584-02-4 Przedmieście Mikołajskie we Wrocławiu, red. Halina Okólska, 2011

978-83-62584-01-7 Kinga Hartmann-Wóycicka, Współpraca transgraniczna Saksonii z polskimi partnerami w dziedzinie oświaty, +CD, Wrocław 2011

978-83-62584-00-0 oraz 978-5-98856-131-6 Tadeusz Różewicz - Przyszli żeby zobaczyć poetę, Moskwa-Wrocław 2011

978-83-88178-98-6 Białoruś  - dalsza droga do demokracji, red. Mikołaj Iwanow, Wrocław 2011

978-83-88178-97-9 Historia - Kultura - Globalizacja. Vol. II, red. Adam Nobis, Piotr Badyna, 2010

978-83-88178-95-5  Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, red. Tomasz Głowiński, Krzysztof Popiński, 2010

978-83-88178-94-8 Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, red. Anna Paszkiewicz, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wiesława Zybura, 2010

978-83-88178-93-1  Kłobuck - dzieje miasta i gminy (1939-2009), red. Włodzimierz Suleja, 2010

978-83-88178-92-4 Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944-1989, red. Jędrzej Chumiński, 2010

978-83-88178-90-0 Drogi i Kochany Panie! Listy pisarzy polskich do Ottona Forst de Battaglii, oprac. i do druku podał Marek Zybura, 2010

978-83-88178-87-0 Künstler Lexikon Schlesien. Kreis Lüben. Band 19,  Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko, 2010

978-83-88178-86-3 ABC Polnisch - Lehrerhandbuch, red. Anna Dąbrowska, Kinga Hartmann (zespół autorski: Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek), 2009

978-83-88178-85-6 Jestem stąd, czyli z Zagłębia Miedziowego, red. Barbara Techmańska, Marek Zawadka, seria:  Zeszyty lubińskie, 2010

978-83-88178-84-9 Wrocław na litewskie millenium. Materiały z uroczystej konferencji z okazji 1000-lecia udokumentowania nazwy Litwa, red. Aleksander Srebrakowski, Grzegorz Strauchold, 2010

978-83-88178-82-5 Polska i Białoruś w XX wieku. Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, red. Edward Czapiewski, Grzegorz Strauchold, 2009

978-83-88178-81-8  Tomasz Borkowski, Irlandia Jones poszukiwany, 2010

978-83-88178-80-1 Lekcja ciszy Karla Dedeciusa w głosach krytyki niemieckiej. Lektion der Stille. Deutsche Stimmen, w 50-lecie I wydania przełożył i do druku podał Marek Zybura, 2009

978-83-88178-79-5 Marcin Makuch –  Katalog monet zastępczych i żetonów monetarnych rejencji legnickiej, 2009

978-83-88178-78-8 Jacek Piotrowski – Generał Stefan Hubicki. Żołnierz, polityk, lekarz (1877–1955), 2009

978-83-88178-77-1 Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków red. Elżbieta Kościk i Tomasz Głowiński, 2009

978-83-88178-76-4  Festung Breslau - 1945 - Historia i pamięć red. Tomasz Głowiński, 2009

978-83-88178-75-7 Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza, red. Dorota Heck, 2008

978-83-88178-74-7 Zbrodnia lubińska 1982. Dokumenty, t. II: Dochodzenie do prawdy, cz. 3: W drodze do raportu, wstęp, wybór i opracowanie Paweł Piotrowski i Marek Zawadka, Lubin 2008

978-83-88178-73-3 Zbrodnia lubińska 1982. Dokumenty, t. II: Dochodzenie do prawdy, cz. 2: Kiedy opadł gaz łzawiący, wstęp, wybór i opracowanie Paweł Piotrowski i Marek Zawadka, Lubin 2008

978-83-88178-72-6 Niklas Luhmann – Realność mediów masowych, przekład Joanna Barbacka, posłowie Michael Fleischer [Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego], 2009

978-83-88178-71-9 Tomasz Głowiński – Zapomniany garnizon. Oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu w latach 1924-1939, 2009

978-83-88178-70-2 ABC Polnisch - Lernspiele, red. Anna Dąbrowska, Kinga Hartmann (zespół autorski: Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek), 2009

978-83-88178-69-6 ABC Polnisch - Arbeitsheft, red. Anna Dąbrowska, Kinga Hartmann (zespół autorski: Agnieszka Korman, Anke-Kathrin Hänel), 2009

978-83-88178-68-9 ABC Polnisch - Lehrbuch, red. Anna Dąbrowska, Kinga Hartmann (zespół autorski: Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek), +2CD, 2009

978-83-88178-67-2 Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, red. Jędrzej Chumiński, Krzysztof Popiński, 2008

978-83-88178-66-5 Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego, powiat wrocławski, Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko, t.  29,  2010

978-83-88178-65-8 Dzieje Parafii Świętej Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, red. Rościsław Żerelik, Jarosław Maliniak, 2008

978-83-88178-64-1 Zbrodnia lubińska 1982. Dokumenty, t. II: Dochodzenie do prawdy, cz. 1: "Bezpieczne przekraczanie progu sierpniowego", wstęp, wybór i opracowanie Paweł Piotrowski i Marek Zawadka, Lubin 2008

978-83-88178-63-9 Od Rusi Kijowskiej do Rosji współczesnej. Stan stosunków polsko-rosyjskich w obowiązujących podręcznikach do liceów i szkół wyższych, red. Edward Czapiewski i Rościsław Żerelik, 2008

978-83-88178-62-7 Wrocław będzie miastem filmowym... Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska, red. Andrzej Dębski, Marek Zybura, 2008

978-83-88178-61-0 Historia - Kultura - Globalizacja, vol. I, red. Adam Nobis, Piotr Badyna, 2008

978-83-88178-60-3 Geschichte verstehen - Zukunft gestalten. Die deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1933-1949. Umsetzungskonzepte der lehrkräfte, Ergänzende Unterrichtsmaterialien für das Fach Geschichte, red. Kinga Hartmann, Dariusz Dolański, DVD, 2008

978-83-88178-59-7 Zrozumieć historię - kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1949. Materiały pomocnicze do nauczania historii, Realizacyjne koncepcje nauczycieli, red. Kinga Hartmann, Dariusz Dolański, DVD, 2008

978-83-88178-58-0 Agnieszka Latocha,  Irlandia – moje ścieżki, 2008

978-83-88178-57-3 Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych, red. Anna Kowalska, Agnieszka Latocha, Henryk Marszałek, Jerzy Pereyma (współwyd. ISBN 978-83-921524-8-4), 2008

978-83-88178-56-6 Zrozumieć historię - kształtować przyszłość. Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933-1949, red. Kinga Hartmann, DVD, wyd. II popr., 2008

978-83-88178-55-9 InterKulturManagement. Zarządzanie polsko-niemieckimi projektami kulturalnymi, red. Kinga Hartmann, Agnieszka Surwiłło, +DVD, Wrocław 2008

978-83-88178-54-2  Marzena Kozak, Sprawa gimnazjalistów szprotawskich - kara śmierci dla Bronisława Kozaka. Kulisy ubeckiej zbrodni sądowej (1952), 2007

978-83-88178-53-5 Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), Elżbieta Kościk, Tomasz Głowiński, 2007 [nakład wyczerpany]

978-83-88178-52-8 Stereotype und Interkulturalität. Beiträge zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Schulwesen, red. Kinga Hartmann, Agnieszka Surwiłło, 2008

978-83-88178-51-1 Robert Klementowski, Urząd Bezpieczeństwa w Lubinie,  Lubin – Wrocław 2007

83-88178-50-4 Sebastian Ligarski, Operacja Podmuch, 2007

978-83-88178-49-8 Jarosław Syrnyk, Zagadnienia ukraińskie w powiecie lubińskim (1947-1989), Lubin - Wrocław 2007

978-83-88178-48-1 Polski i Niemiecki. Proszę bardzo! Bilingwalne materiały do nauczania geografii i biologii - Deutsch und Polnisch. Bitte sehr! Bilinguale Unterrichstmaterialien für die Fächer Geographie und Biologie, red. Kinga Hartmann, 2007

978-83-88178-47-4 Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Polnisch? Aber gern!, red. Anna Dąbrowska, Kinga Hartmann, CD, 2007

83-88178-46-6 Jungle book, (wersja angielska, nowa edycja)

978-83-88178-45-0 Małgorzata Ruchniewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Tobias Weger, Kazimierz Wóycicki, Zrozumieć historię - kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1949. Materiały pomocnicze do nauczania historii, red. Kinga Hartmann, Wrocław - Drezno 2007

978-83-88178-44-3 Z Gorzanowa w świat szeroki... Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi w 70-lecie urodzin, red. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, 2007

978-83-88178-43-6 Dzieje Parafii Świętego Maurycego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Od początków osady walońskiej - poprzez czas Festung Breslau - do współczesności, red. Rościsław Żerelik, 2007

978-83-88178-42-9 Kniga Dżungliej. Putiewoditiel po Wrocławu dlia inostrannych studentow, (wersja ros.), 2005

978-83-88178-41-2 Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypadków, red. Andrzej Traczyk, Agnieszka Latocha (współwyd. ISBN 978-83-921088-4-9), 2006

978-83-88178-40-5 Społeczeństwo i gospodarka- dokonania i perspektywy. W 60-lecie polskich badań statystycznych i gospodarczych na Dolnym Śląsku, red. Elżbieta Kościk i Tomasz Głowiński, 2006

978-83-88178-39-9 Środa Śląska. Dzieje miasta wina i skarbów, red. Rościsław Żerelik, 2006

978-83-88178-38-2 Monika Lipińska, Wszystkie smaki cappuccino, 2006 (oprawa miękka)

978-83-88178-37-5 Monika Lipińska, Wszystkie smaki cappuccino, 2006 (oprawa twarda)

978-83-88178-36-8 25 lat Pracowni Usług Architektonicznych PUA-SARP we Wrocławiu, red. Andrzej Zwierzchowski, 2005

83-88178-35-0 Kazimierz Sosnkowski, żołnierz, humanista, mąż stanu, w 120. rocznicę urodzin, red. Tomasz Głowiński, Jerzy Kirszak, 2005

83-88178-34-2 Jungle book (wersja niemiecka), 2005

83-88178-33-4 Zdzisław J. Winnicki, W Mińsku Litewskim mieście dawnej Rzeczpospolitej, 2005

83-88178-32-6 Główne kierunki badań geograficznych ośrodka wrocławskiego, red. Jan Łoboda, Piotr Migoń, 2005

83-88178-31-8 Tomasz Przerwa, Wędrówka po Sudetach. Szkice z historii turystyki śląskiej przed 1945 r., 2005

83-88178-30-X Kongres architektów, Andrzej Zwierzchowski, 2002

83-88178-29-6 An attempt to create the University of Wrocław in the year 1505, Marek L. Wójcik, transl. Piotr N. Galik, 2005

83-88178-28-8 Marek L. Wójcik, Próba utworzenia Uniwersytetu we Wrocławiu w roku 1505, 2005

83-88178-27-X Jungle book. Wrocław Cityguide for international students, red. Sebastian Płóciennik i Marta Wiatroszak, 2005

83-88178-26-1 Zdzisław J. Winnicki, Szkice kojdanowskie. Kojdanowsko-Polski Rejon Narodowościowy w BSSR. Uwagi o genezie oraz przesłankach funkcjonowania. Stan badań problematyki, 2005

83-88178-25-3 80. Rocznica reform rządu profesora Władysława Grabskiego 1924-2004, red. Tomasz Głowiński, 2004

83-88178-24-5 Kurzewscy, Xięga dziejów zacnego y znakomitego Kurzewskich z Kurzeszyna herbu Topacz rodu, red. Piotr Galik, 2004

83-88178-23-7 Architektura lat 1949-1956 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, red. Andrzej Zwierzchowski, Anna Boryska, 2004

83-88178-22-9 Jungle book (angielski), red. Sebastian Płóciennik, 2004

83-88178-21-0 Dorota Heck, Itinerariusz intruza. Od Witkacego do postmoderny à la polonaise, 2004

83-88178-18-0 Krzysztof Popiński, Kronika Wrocławia 2002, 2003

83-88178-17-2 Beata Medyńska-Gulij, Mapy Księstw Śląskich Świdnickiego, Jaworskiego i Legnickiego z II z połowy XVII wieku Fryderyka Khünoviusa, 2002

83-88178-16-4 Kongres Architektów Polskich. Architektura jako wartość 3. Wystawy kongresowe, red. Andrzej Zwierzchowski, 2002

83-88178-15-6 Kongres Architektów Polskich. Architektura jako wartość 2. Wystąpienia, red. Andrzej Zwierzchowski, 2002

83-88178-14-8 Kongres Architektów Polskich. Architektura jako wartość, 1. Kronika wydarzeń, red. Andrzej Zwierzchowski, 2002

83-88178-13-X Krzysztof Popiński, Borussia, Lusatia, Marcomania... Świat burszów, piwiarń i pojedynków. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871-1921, 2002

83-88178-12-1 Krzysztof Popiński, Wrocław blisko świata. Kontakty zagraniczne Wrocławia w latach 1990-2002, 2002

83-88178-11-3 Trudności w werbalnym porozumiewaniu się z otoczeniem dzieci z różnymi dysfunkcjami OUN, oprac. Joanna Przesmycka-Kamińska, 2002

83-88178-10-5 Kronika Wrocławia 2001, red. Krzysztof Popiński, 2002

83-88178-09-1 Dorota Heck, Personalista w czasach kolektywizmu. O twórczości Andrzeja Kijowskiego, 2002

83-88178-08-3 Krzysztof Popiński, Wąsosz dzieje miasta, 2002

83-88178-07-5 Młodzież w oporze społecznym 1944-1989, Monika Kała, Łukasz Kamiński (współwyd. ISBN 83-89078-10-4), 2002

83-88178-06-7 Opozycja demokratyczna w Polsce w świetle akt KC PZPR (1976-1980). Wybór dokumentów, red. Łukasz Kamiński, Paweł Piotrowski 2002

83088178-05-9 Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, tom IV, red. Łukasz Kamiński, 2000

83-88178-04-0 W krainie wielkiej niedźwiedzicy, red. Zdzisław J. Winnicki, 2001

83-88178-03-2 J. Przesmycka-Kamińska, Trudności w nauce czytania i pisania a trudności w rozwoju mowy dzieci z dysfunkcjami mózgu, 2001

83-88178-02-4 Rynek Wrocławski w świetle badań archeologicznych t. 3, cz. 1, red. Cezary Buśko, 2001

83-88178-00-8 Tomasz Balbus, Konspiracja Dolnośląska AK-WiN (1945-1948), Leksykon, red. nauk. Łukasz Kamiński, 2000

83-910542-9-2 Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego. Tom III, red. Łukasz Kamiński, 2000

83-910542-8-4 Studia z historii najnowszej. Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w 65 rocznicę urodzin - najmłodsi uczniowie, red. Krzysztof Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Jakub Tyszkiewicz, 1999

83-910542-7-6 Tomasz Balbus, Major Ludwik Marszałek „Zbroja" (1912-1948). Żołnierz Polski Podziemnej, red. nauk. Łukasz Kamiński, 1999

83-910542-6-8 Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ulicy Więziennej 10-11 we Wrocławiu, red. Cezary Buśko, Jerzy Piekalski, 1999

83-910542-5-X Norbert Wójtowicz, Wielki Architekt Wszechświata. Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga, 1999

83-910542-4-1 Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego. Tom II, red. Łukasz Kamiński, 1998

83-910542-3-3 Strajki robotnicze w Polsce w latach 1945-1948, Łukasz Kamiński, 1999

83-910542-2-5 Śladami wieszcza, Napoleon Rouba, red. Zdzisław J. Winnicki, 2000

83-910542-1-7 Adenauer i Europa, Krzysztof Ruchniewicz, 1998

83-910542-0-9 Dzieje Śląska w XX w. w świetle badań młodych historyków z Polski, Czech i Niemiec, red. Krzysztof Ruchniewicz, 1998

83-900696-7-9 Zdzisław J. Winnicki, Szkice polsko-białoruskie,  1998

83-900696-5-2 Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego. Tom I, red. Łukasz Kamiński, 1998

83-900696-4-4 Wybrane problemy integracji europejskiej, red. Maciej Lis, Barbara Mielnik, 1998

83-900696-3-6 Sztuka królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów, red. Norbert Wójtowicz, 1997

83-900696-2-8 Wrocławska kronika Wielkiej Wody. 10 lipca - 18 sierpnia 1997, red. Wojciech Wrzesiński, 1997

83-900696-1-X Od podziału do jedności: inicjatywy integracyjne w Europie w XX w. Wybór źródeł dla szkół ponadpodstawowych, oprac. Krzysztof Ruchniewicz, 1996

 


Poprzednia strona: GAJT Wydawnictwo 1991 s.c.
Następna strona: Kontakt