GAJT Wydawnictwo 1991 s.c.

 

Szanowni Państwo, z uwagi na sezon urlopowy do 2 lipca 2021 r. zamówione książki wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem paczkomatów InPost. Przy zamówieniach powyżej 200 zł koszt przesyłki ponosi wydawnictwo. Zapraszamy

 

 e-Osiedla

Osiedla Wrocławia. Historia

red. Halina Okólska

Po II wojnie światowej do zniszczonego miasta nad Odrą przyłączyło się jeszcze kilkanaście nowych osiedli i dziś Wrocław ma ich około 80. Większość z nich ze względu na swój rodowód zachowała odrębny styl i charakter...
Więcej »

Cena: 50 zł

 

zamów-new

 

e-literaty

Mińsk i Mińszczyzna w XX-wiecznej literaturze polskiej. Międzywojenne (i późniejsze) losy polskich pisarzy z Mińszczyzny

Krzysztof Polechoński

Polskie życie literackie w Mińszczyźnie pod koniec i wojny światowej i w czasie rewolucji charakteryzuje niezwykłe ożywienie i nieznany dotąd dynamizm...
Więcej »

Cena: 17 zł

 

zamów-new

 

HELLENOPOLONICA. Miniatury z dziejów polsko-greckich

Gościwit Malinowski

Jest to publikacja absolutnie wyjątkowa, w której zebrano wszystkie interesujące fakty z wielowiekowych relacji polsko-greckich. Blisko 200 krótkich, świetnie napisanych z wybitnym znawstwem tematu i nie bez humoru rozdziałów przybliża nam Grecję do Polski...
Więcej »

Cena: 65 zł

 

zamów-new
e-moksza

Mokszadharmaparwan

Nina Budziszewska

Mokszadharmaparwan jest filozoficznym pouczeniem o ścieżce wiodącej ku wyzwoleniu zawartym w XII. Księdze Mahabharaty (Mahābhārata), zatytułowanej Śantiparwan (Śāntiparvan), tj. Księga Ciszy lub Księga (Ostatecznego) Wyciszenia. Dzieło to, mimo że jest najdłuższym filozoficznym ekskursem Mahabharaty, kopalni mitów, wiedzy o religii, filozofii i obyczajowości Indii...
Więcej »

Cena: 38 zł

 

zamów-new

BHAGAWADGITA czyli Pieśń Czcigodnego

przekład z sanskrytu i opracowanie Joanna Sachse

Bhagawadgita, czyli Pieśń Śri Bhagawana (Kriszny), [...] jest sercem największej epopei w literaturze indyjskiej, a może i światowej, Mahabharaty, która towarzyszy Indiom od tysiącleci i szczyci się swoją wszechwiedzą. Posłuchaj fragmentów:...
Więcej »

Cena: 32 zł

 

zamów-new

Polska w nowej rzeczywistości. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej

red. Robert Klementowski

Przemiany, jakie Polakom przyniósł rok 1945 w sferze gospodarczej i społecznej...
Więcej »

Cena: 25 zł

 

zamów-new

Na gruzach starego świata. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej

red. Tomasz Głowiński

Powstająca po 1945 r. polska nowa rzeczywistość, rzeczywistość, w której kwestie usuwania skutków wojny przeplatały się z koniecznością funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki w nowych ramach totalitarnego państwa „demokracji ludowej”...
Więcej »

Cena: 32 zł

 

zamów-new

Kolej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949. Odbudowa i funkcjonowanie w cieniu militaryzacji

Bartosz Kruk

Dla miłośników historii kolei......
Więcej »

Cena: 45 zł

 

zamów-new

Wrocław będzie miastem filmowym...

Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska

red. Andrzej Dębski i Marek Zybura

Dziś w Polsce przeciętnemu kinomanowi Wrocław kojarzy się z założoną tutaj w 1954 r. Wytwórnią Filmów Fabularnych. Dzieje się tak nie przypadkiem: powstała w gruncie rzeczy wbrew stanowisku ówczesnej branży filmowej...
Więcej »

Cena: 33 zł

zamów-new

W Mińsku Litewskim mieście dawnej Rzeczypospolitej

Zdzisław Julian Winnicki

Oddajemy w Państwa ręce trzecie już wydanie tego niezwykłego eseju autorstwa znakomitego znawcy Mińska i Mińszczyzny profesora Zdzisława J. Winnickiego, wprowadzającego nas w atmosferę miasta, którego dziś już nie ma...
Więcej »

Cena: 24 zł

 

zamów-new

Postacie i instytucje. Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem

red. K. Popiński, S. Straszak-Chandoha

Zróżnicowane inicjatywy w zakresie kształcenia na ziemiach polskich z przełomu XIX i XX w. legły u podstaw tworzonego już w II Rzeczypospolitej narodowego systemu edukacji. W okresie międzywojennym zachodził proces scalania...
Więcej »

Cena: 28 zł

 

zamów-new

Ewolucje systemu. Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej i współcześnie

red. R. Klementowski, K. Popiński

Zarówno wzrost znaczenia państwa w krajach Zachodu, jak i jego omnipotencja w krajach komunistycznych po 1945 r. odcisnęły piętno na funkcjonowaniu edukacji...
Więcej »

Cena: 32 zł

 

zamów-new

Gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku

red. T. Głowiński, M. Zawadka

Nie zniszczenia wojenne (...) stanowiły podstawowy problem powstającego państwa. Polska musiała zbudować od nowa całą infrastrukturę nowoczesnego państwa europejskiego, dysponując przy tym bazą zniszczonego kraju rolniczo-przemysłowego, którego krainy, często od ponad 100 lat, nie współpracowały ze sobą, a często nawet się nie kontaktowały...
Więcej »

Cena: 28 zł

 

zamów-new

Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku

red. T. Głowiński, M. Zawadka

...Faktem natomiast jest, że sto lat od przywrócenia do życia niepodległej Rzeczypospolitej stanowiło i stanowi znakomity pretekst do badań nad dokonaniami owego „wieku dojrzałości” – nad tym, co udało się osiągnąć w tym czasie i co pozostało szansami zmarnowanymi, a co rzutuje i na naszą teraźniejszość...
Więcej »

Cena: 35 zł

 

zamów-new

Sąsiedztwa III RP - Białoruś. Zagadnienia społeczne

red. M. Dębicki, J. Makaro

Białoruś jest z polskiej perspektywy, poza środowiskami wywodzącymi się z jej terytoriów i badaczami, nadal słabo identyfikowalna i często uznawana za państwo „w budowie” albo terytorium ściśle zależne od...
Więcej »

Cena: 29 zł

zamów-new

Drogi do Wrocławia

wywiady Haliny Okólskiej

Wrocław to miasto, do którego po II wojnie światowej wszyscy mieszkańcy przyjechali z zewnątrz. Jeszcze dziś, po siedemdziesięciu z górą latach, dopiero połowa wrocławian ma w dowodzie tutejsze miejsce urodzenia. Ponieważ jesteśmy,...
Więcej »

Cena: 39zł

 

zamów-new

Wrocławskie osiedla - Osobowice i Rędzin- wczoraj i dziś

Krystyna Wilczyńska

Osobowice, szalenie modne w okresie międzywojennym i wcześniej, przyciągały całe rzesze wrocławian, którzy konno, tramwajem, samochodem i parostatkiem zjeżdżali do...
Więcej »

Cena: 29 zł

zamów-new

W garnizonie i na kwaterze... Wojskowi i i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. R. Klementowski, M. Zawadka

Na wojsko spoglądać można nie tylko przez pryzmat jego uzbrojenia, kadr czy działalności w czasie konfliktów militarnych...
Więcej »

Cena: 28 zł

zamów-new

Chronią i służą... Mundurowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. R. Klementowski, M. Zawadka

Działania służb mundurowych i społecznych organizacji na ziemiach polskich...
Więcej »

Cena: 24 zł

zamów-new
e-zarowego

Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich aspekt historyczny

red. T. Głowiński, M. Zawadka

Wraz z osiągnięciem niezwykle wysokiego poziomu eksploatacji zasobów środowiska, zagadnienie ekologii stało się tematem badań, obserwacji i spekulacji...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamów-new

Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich aspekt historyczny

red. T. Głowiński, M. Zawadka

O surowce, zwłaszcza surowce energotwórcze toczyły się i wciąż toczą wojny. Węgiel, ropa, gaz to substancje cenniejsze niżeli zawartości królewskich skarbców. Nie dziwi więc...
Więcej »

Cena: 27 zł

zamów-new

Sąsiedztwa III RP - Słowacja. Zagadnienia społeczne

red. M. Dębicki, J. Makaro

W ostatnich latach Polacy nie zmienili swej szczególnej sympatii wyrażanej pod adresem obu południowych sąsiadów... Prezentowane w tomie teksty pokazują, że brak antagonizmów skutkuje deficytem wzajemnych wyobrażeń, zatem może należy...
Więcej »

Cena: 26 zł

zamów-new

Wielka powódź - Siechnice 1997

Grzegorz Roman

Siechnice od niedawna cieszyły się prawami miejskimi, z perspektywą rozkwitu i bezpiecznej przyszłości, jako jedno z najmłodszych miast w Polsce. Mimo nadciagającej w lipcu 1997 r. powodzi, władze nie podejmowały działań prewencyjnych...
Więcej »

Cena: 39 zł

zamów-new

Centrum staromiejskie we Wrocławiu

red. T. Głowiński, H. Okólska

Stare Miasto obejmuje najstarszą część lewobrzeżnego Wrocławia, wywodzącą się jeszcze z XIII-wiecznego miasta lokacyjnego...
Więcej »

Cena: 34 zł

zamów-new

Historia - Kultura - Globalizacja vol. 7

nad kluczowymi globalnymi problemami przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dyskutują wspólnie przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, takich jak historia, historia sztuki, archeologia, antropologia fizyczna, antropologia kulturowa, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, literaturoznawstwo, muzykologia, kulturoznawstwo...
Więcej »

Cena: 25 zł

zamów-new

Historia - Kultura - Globalizacja vol. 6

nad kluczowymi globalnymi problemami przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dyskutują wspólnie przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, takich jak historia, historia sztuki, archeologia, antropologia fizyczna, antropologia kulturowa, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, literaturoznawstwo, muzykologia, kulturoznawstwo...
Więcej »

Cena: 25 zł

zamów-new

Historia - Kultura - Globalizacja vol. 5

nad kluczowymi globalnymi problemami przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dyskutują wspólnie przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, takich jak historia, historia sztuki, archeologia, antropologia fizyczna, antropologia kulturowa, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, literaturoznawstwo, muzykologia, kulturoznawstwo...
Więcej »

Cena: 25 zł

zamów-new

Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów

red. Tomasz Głowiński

Kresy Wschodnie to pojęcie znane praktycznie każdemu współczesnemu Polakowi. Obecnie określa ono przede wszystkim przedwojenne ziemie II Rzeczypospolitej zawłaszczone przez Związek Sowiecki w 1939 r. ...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamów-new

Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów

red. Tomasz Głowiński

Termin Kresy Zachodnie powstał dopiero w drugiej połowie XIX w. i początkowo oznaczał dawne pograniczne ziemie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, które leżały na zachód i północ od granic powstałego w trakcie Kongresu Wiedeńskiego Królestwa Polskiego, a więc...
Więcej »

Cena: 32 zł

zamów-new

Sylwester Chęciński

red. R. Bubnicki, A. Dębski

Blisko 600-stronicowa publikacja poświęcona reżyserowi Sylwestrowi Chęcińskiemu z płytą DVD...
Więcej »

Cena: 48,30 zł

zamów-new

Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego, t. 19 - powiat lubiński

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko

Prezentujemy kolejny tom Leksykonu śląskich artystów, obejmujący powiat lubiński...
Więcej »

Cena: 46,20 zł

zamów-new

Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu

red. Tomasz Głowiński, Halina Okólska

Historyczne Przedmieście Odrzańskie zajmuje zachodnią część dzisiejszego Śródmieścia. Usytuowane na prawym brzegu Odry...
Więcej »

Cena: 34 zł

zamów-new

Łączmy się przeciw wrogom jedności!

 

Książka Michała Palczyńskiego pokazuje działalność legalnych organizacji dla młodzieży funkcjonujących w latach 1945–1948 w ówczesnym województwie wrocławskim...
Więcej »

Cena: 26,25 zł

zamów-new

Mkną po szynach... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. Tomasz Głowiński, Robert Klementowski

Teksty w niniejszym tomie, skupiają się w głównej mierze na dziejach, rozwoju, znaczeniu ale i upadku, najpowszechniejszego środka przemieszczania się, jakim była kolej...
Więcej »

Cena: 37 zł

zamów-new

Na lądzie, w wodzie i w powietrzu... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. Tomasz Głowiński, Robert Klementowski

Zagadnienia związane ze znaczeniem dla państwa nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i sprawnego transportu słusznie zajmują...
Więcej »

Cena: 37 zł

zamów-new

Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. E. Kościk

Woda jest wciąż jednym z najniebezpieczniejszych żywiołów. Mimo to ludzie wznosili od niemal zawsze swoje siedziby w pobliżu rzek, które ich karmiły i stanowiły drogę komunikacyjną, a często też miały znaczenie obronne...
Więcej »

Cena: 25 zł

zamów-new

Od powietrza, głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne na przestrzeni wieków

red. T. Głowiński, E. Kościk

Od powietrza, głodu, ognia i wojny..., te słowa rozpoczynające hymn Święty Boże od wieków towarzyszyły ludziom dotkniętym klęskami elementarnymi. Były wyrazem bólu i rozpaczy, ale też determinacji człowieka do walki...
Więcej »

Cena: 37 zł

zamów-new

Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt, opozycja. PRL-NRD

red. K. Hartmann

Zestawienie w jednej publikacji realiów życia społecznego w dwu równoległych opresyjnych systemach - PRL i NRD - należy uznać za...
Więcej »

Cena: 48zł

zamów-new

Wojsko - Polityka - Społeczeństwo. Studia z historii społecznej od antyku do współczesności

red. J. Jędrysiak, D. Koreś, G. Strauchold, K. Widziński

Niniejszy tom prezentuje wyniki badań, obejmujące chronologicznie wszystkie epoki historyczne: od starożytności po współczesność. Tytuł: Wojsko – polityka – społeczeństwo sugeruje, że...
Więcej »

Cena: 35zł

zamów-new

Życie codzienne krasnoludków w starożytności i wiekach średnich

Studium archeologiczne

Cezary Buśko

Materialne pozostałości kultury krasnoludków odkrywano od wielu dziesiątek lat w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w różnych częściach Europy, lecz ich poprawna identyfikacja nastąpiła dopiero w roku...
Więcej »

Cena: 23 zł

zamów-new

Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem

red. J. Chumiński i M. Zawadka

Prezentujemy kolejny tom z serii "Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą"...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamów-new

Z dziejów przemysłu po 1945 roku

red. E. Kościk i R. Klementowski

Prezentujemy kolejny tom z serii "Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą"...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamów-new

 

Społeczny wymiar turystyki

red. E. Kościk

Prezentujemy kolejny tom z serii "Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą"...
Więcej »

Cena: 38 zł

zamów-new

Gospodarczy wymiar turystyki

red. E. Kościk

Prezentujemy kolejny tom z serii "Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą"...
Więcej »

Cena: 32 zł

zamów-new

Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich

red. T. Głowiński, K. Popiński

Prezentujemy kolejny efekt Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą...
Więcej »

Cena: 39 zł

zamów-new

Künstler Lexikon Schlesien

Kreis Lüben

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko

Prezentujemy kolejny tom Leksykonu, tym razem w niemieckiej wersji językowej, obejmujący powiat lubiński...
Więcej »

Cena: 99 zł

zamów-new
LEKSYKON śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego
powiat wrocławski

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko

Bogato ilustrowany leksykon zawierający artystów, żyjących na przestrzeni wieków na Dolnym Śląsku w powiecie wrocławskim. W przygotowaniu są kolejne tomy...
Więcej »

Cena: 49 zł

zamów-new

Generał Stefan Hubicki

Żołnierz, polityk, lekarz (1877–1955)

Jacek Piotrowski

Generał Stefan Hubicki nie jest w polskiej historii postacią znaną, choć jego barwnym życiorysem można by obdarzyć kilka postaci. Był w swym aktywnym życiu uczestnikiem i świadkiem głównych wydarzeń w...
Więcej »

Cena: 25 zł

zamów-new

Zapomniany garnizon

Tomasz Głowiński

To pierwsza w Polsce monografia kresowego Garnizonu KOP funkcjonującego od 1924 r. w miasteczku Iwieniec leżącym na wschodnim skraju ówczesnego województwa nowogródzkiego...
Więcej »

Cena: 29 zł

zamów-new

 

Zrozumieć historię - kształtować przyszłość

Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933-1949

red. Kinga Hartmann

Lata 1933–1949 to niewątpliwie najtrudniejszy okres w historii obu krajów w XX wieku, między obydwoma nacjami rozegrały się niezwykle dramatyczne procesy, których skutki odczuwalne są...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamów-new
.

Dzieje Parafii Świętej Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu

red. Rościsław Żerelik i Jarosław Maliniak

Publikacja ukazuje się z okazji stulecia konsekracji kościoła pod wezwaniem Świętej Elżbiety Węgierskiej, która miała miejsce 17 XI 1907 r., w siedemsetlecie urodzin Świętej Elżbiety.Więcej »

Cena: 32 zł

zamów-new

Dzieje Parafii Świętego Maurycego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu

Od poczatków osady walońskiej - poprzez czas Festung Breslau - do współczesności

red. Rościsław Żerelik

Książka poświęcona przeszłości parafii Św. Maurycego we Wrocławiu jest... Więcej »

Cena: 29 zł

zamów-new

Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski

red. Jędrzej Chumiński i Krzysztof Popiński

Materiały z konferencji naukowej z cyklu Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą. Więcej »

Cena: 35 zł

zamów-new

Sprawa gimnazjalistów szprotawskich - Kara śmierci dla Bronisława Kozaka

Kulisy ubeckiej zbrodni sądowej (1952)

Marzena Kozak

Książka wyróżniona w konkursie "Prawda i Pamięć" organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Więcej »

Cena: 12 zł

zamów-new

Opozycja demokratyczna w Polsce w świetle akt KC PZPR (1976-1980)

red. Łukasz Kamiński, Paweł Piotrowski

Niepublikowane dokumenty z tajnych archiwów KC PZPR. Przygotowane dla potrzeb włodarzy PRL przez funkcjonariuszy PZPR i SB, niejednokrotnie w oparciu o dane operacyjne. Analizy polityczne i notatki służbowe, ponad 1100 nazwisk... Więcej »

Cena: 7 zł

zamów-new

Wędrówka po Sudetach. Szkice z historii turystyki śląskiej przed 1945 r.

Tomasz Przerwa

Wędrówka po Sudetach autorstwa doktora Tomasza Przerwy jest niezwykle zajmująco napisanym zbiorem szkiców, przypominających najważniejsze fakty z przeszłości turystyki górskiej na Dolnym Śląsku, od samych jej narodzin aż po rok 1945....
Więcej »

Cena: 10 zł

zamów-new

Z Gorzanowa w świat szeroki...

red. Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura

Gorzanów (do 1945 r. Grafenort) to rodzinna miejscowość Profesora Arno Herziga, któremu uczniowie i przyjaciele zadedykowali ten tom studiów historycznych i literaturoznawczych. Dla czytelnika książka ta stanowić może jeszcze jeden przykład "spinania" historii polskiej i niemieckiej naszej dolnośląskiej ziemi.
Więcej »

Cena: 27 zł

zamów-new

 

 

 

 

 Następna strona: Katalog publikacji