Z dziejów przemysłu po 1945 roku

pod redakcją Elżbiety Kościk i Roberta Klementowskiego

e-po1945

Wrocław 2012

336 stron, format B5, waga 506g

 Cena 35

zamów-new 

 

 

Książka z cyklu - spotkanie VII

Książki „Z dziejów przemysłu przed 1945 r." i „Z dziejów przemysłu po 1945 r." stanowią pokłosie VII Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą które odbyły się w maju 2012 r. w Szklarskiej Porębie. Zawarte w nich zostały, odpowiednio 25 i 24 teksty, stanowiące przekrój polskich badań nad historią przemysłu na szeroko rozumianych ziemiach polskich na przestrzeni wieków. Prezentowane książki dowodzą nie tylko szerokiego zainteresowania problematyką historii przemysłu w Polsce i w krajach z nią sąsiadujących, ale też podkreślają potrzebę takich badań i wskazują ich kierunki. Oba tomy zaopatrzone zostały, jak przyjęto to rok wcześniej, w streszczenia i słowa kluczowe przetłumaczone na język angielski. Po więcej szczegółów nt. całej serii wydawniczej i inicjatywy Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą zapraszamy na ich stronę domową: http://www.wshg.wnhip.uni.wroc.pl/

Spis treści

Kościk Elżbieta

Wstęp. . .5

Grzegorz Strauchold

Fenomen Atlasu Ziem Odzyskanych z 1947 r. Bilans otwarcia ziem zachodnich i północnych. . .9

Beata Konopska

Funkcje map przemysłu Polski w atlasach, wydanych w okresie PRL, a sposób prezentacji danych. . .21

Robert Klementowski

Materiały organów bezpieczeństwa jako źródło do badań historii gospodarczej. . .33

Hubert Wilk

Idzie nowe... Style życia i pracy młodych robotników w okresie planu sześcioletniego na przykładzie Nowej Huty. . .43

Jolanta Popińska

Studenckie praktyki robotnicze 1969-1980. . .53

Krzysztof Popiński

Współpraca naukowo-badawcza wrocławskich szkół wyższych z przemysłem w latach 1945-1989. . .63

Maciej Tymiński

Strategie dyrektorów zakładów przemysłowych (1950-1970). . .75

Paweł Piotrowski

Etapy rozwojowe przemysłu zbrojeniowego w Polsce w okresie 1945-1956 . . .85

Wojciech Morawski

Przemysł lotniczy w PRL - bariery wzrostu. . .101

Mariusz Jastrząb

Nadzór nad wielką inwestycją przemysłową: budowa Fabryki Samochodów Małolitrażowych i wdrożenie produkcji fiata 126p. . .113

Zygmunt Woźniczka

Dewastacja Górnego Śląska w 1945 roku przez Armię Czerwoną. . .123

Maciej Szymczyk

Polski przemysł papierniczy w okresie transformacji gospodarczej. . .139

Piotr Sroka

Browar w Kłodzku w latach 1945-1978. . .153

Aleksandra Arkusz

Przemysł Krakowa w latach 1945-1947. . .165

Edyta Krężołek

Próby uprzemysłowienia województwa lubelskiego w okresie planu sześcioletniego i ich konsekwencje (na przykładzie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku). . .175

Łucja Lisiecka

Łucja Lisiecka

Powstanie Konińskiego Okręgu Przemysłowego jako przykład planowej industrializacji. . .187

Lucyna Błażejczyk-Majka, Roman Macyra

„Nieprzemysłowa" bogata Wielkopolska 1956-1970: uwagi wstępne. . .197

Jarosław Dulewicz

Negatywne skutki industrializacji lat siedemdziesiątych XX wieku (na przykładzie województwa kieleckiego). . .213

Robert Skobelski

Przemysł Zielonej Góry w okresie tzw. małej stabilizacji (1956-1970). . .229

Grzegorz Miernik

Lamenty nad przemysłem w ostatnich latach PRL . . .245

Sławomir Kamosiński

Losy wielkich przedsiębiorstw doby PRL w regionie kujawsko-pomorskim w okresie transformacji systemowej i po jej zakończeniu. . .263

Regina Pacanowska, Przemysław Czechanowski

„Kremowy biznes". Ewolucja polskich firm z branży kosmetycznej po 1989 roku na przykładach Kolastyny i Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris. . .287

Dariusz Grala

Polskie przedsiębiorstwa przemysłowe na rynkach wschodnich w latach 1990-2000. . .309

Adam Rogoda

Zarys uprzemysłowienia Iranu w latach 1963-1973. . .327

 

Roberta Klementowskiego

 

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt