Postacie i instytucje Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem

red. Krzysztof Popiński i Sylwia Straszak-Chandoha

e-postaci

Zróżnicowane inicjatywy w zakresie kształcenia na ziemiach polskich z przełomu XIX i XX w. legły u podstaw tworzonego już w II Rzeczypospolitej narodowego systemu edukacji. W okresie międzywojennym zachodził proces scalania oraz ujednolicania programowego i organizacyjnego istniejących form i szczebli szkolnictwa. Nie został on zakończony przed wybuchem II wojny światowej.

 

Tematy związane z edukacją i jej wpływem na wielorakie aspekty życia były już niejednokrotnie prezentowane przez uczestników Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. Po raz pierwszy jednak w trakcie XIV edycji konferencji w 2019 r. stały się tematem przewodnim. Niniejszy tom gromadzi trzynaście tekstów poświęconych edukacji na ziemiach polskich przed 1939 r.

format książki B5, 246 stron

ISBN 978-83-66292-00-0 

Cena 28 PLN

zamów-new 

 

Spis treści:

Sylwia Straszak-Chandoha, Krzysztof Popiński Wstęp 7

Aleksandra Ziober Dobrzy gospodarze, fundatorzy – wybrani przedstawiciele rodziny Sapiehów jako wzorzec osobowy szlachcica w świetle dzieła Życia Sapiehów... Kazimierza Kognowickiego 9

Piotr Badyna Jan Sztolcman – ornitolog, podróżnik, działacz myśliwski, nauczyciel myśliwych. Najważniejsze prace o charakterze edukacyjnym 23

Andrzej Synowiec Edukacyjny i gospodarczy wymiar działalności Lucjana Kaznowskiego w ośrodku nauk rolniczych w Puławach 39

Bogusław Piotr Marks Szkolnictwo zawodowe w Pabianicach. Zarys rozwoju w okresie 1839–1939 63

Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska Wkład Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych w rozwój edukacji w Starachowicach w okresie międzywojennym 87

Iwona Kawalla-Lulewicz Szkolnictwo handlowe w II Rzeczypospolitej 101

Elżbieta Słabińska Szkoły dokształcające zawodowe w II Rzeczypospolitej 119

Piotr Franaszek Galicyjskie szkolnictwo naftowe – od szkoły zawodowej po wyższe uczelnie 143

Krzysztof Broński Edukacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Galicji w okresie autonomii (wybrane problemy) 153

Cecylia Leszczyńska Edukacja, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w perspektywie historycznej (XIX wiek) 171

Wojciech Morawski Spory o kształt Uniwersytetu w II Rzeczypospolitej 191

Roman Masyk Edukacja ekonomiczna na wyższych uczelniach Lwowa w okresie międzywojennym 199

Rafał Igielski Psy wojskowe i ich szkolenie na przestrzeni dziejów 219


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt