Na gruzach starego świata. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej

red. Tomasz Głowiński

e-nagruzach

ISBN 978-83-66292-07-9

Wydanie I

Cena 32 PLN

zamów-new 

 

 

Spis treści

Tomasz Głowiński – Wstęp

Wojciech Morawski – Problem reparacji wojennych po obu wojnach światowych

Bogusław Piotr Marks – Wsparcie UNRRA w odbudowie polskiego przemysłu i rolnictwa (1945–1946)

Janusz Kaliński – Umowa sierpniowa z 1945 roku jako przykład asymetrii w polsko-radzieckich stosunkach gospodarczych

Paweł Grata – Kontynuacja czy zmiana? Cezura roku 1945 w polskiej polityce społecznej

Sławomir Kamosiński – Przeszłość jako tworzywo przyszłości firmy. Ilustracja problemu na przykładzie strategii przedsiębiorstw po 1945 roku

Adam Kędrzyński – Nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego z 13 kwietnia 1945 roku – początek procesu nacjonalizacji kapitału

Elżbieta Słabińska – Rzecz o urzędach zatrudnienia. Kształtowanie systemu instytucjonalnego do realizacji polityki zatrudnienia w 1945 roku

Andrzej Synowiec – Przemysł tytoniowy w Polsce w 1945 roku

Krzysztof Popiński – Szkolnictwo wyższe w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

Anita Młynarczyk-Tomczyk – „Nowa szkoła w nowej Polsce". Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi (18–22 czerwca 1945 r.) i jego rola w wykreowaniu modelu szkolnej edukacji historycznej

Jacek Jędrysiak – Zasób wojskowej sieci archiwalnej jako źródło do badań nad historią społeczną i gospodarczą Polski po 1945 roku. Uwagi i refleksje

Aleksandra Arkusz – Amerykańska pomoc gospodarcza dla ZSRR w 1945 roku – oczekiwania a rzeczywistość

Rafał Igielski – Znaczenie gospodarki łowieckiej ZSRS w okresie II wojny światowej

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt