Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego t. 19

powiat lubiński

tom 19

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko

e-okladka

Pełnokolorowy Leksykon obejmuje 256 stron B5 na papierze kredowym, w twardej oprawie. Zawiera informacje dotyczące dzieł poszczególnych artystów, ich udziału w wystawach, konkursach, miejsca w zbiorach, a także dane dotyczące życia zawodowego i prywatnego: podróże, rodzina, przyjaźnie, wykształcenie, zawody, członkostwa, pełnione funkcje, adresy, telefony. Każda przedstawiona tu osoba musiała spełnić dwa kryteria: mieszkać na stałe w powiecie lubińskim w czasach historycznych lub obecnie) oraz parać się zawodowo lub con amore samodzielną twórczością rzemieślniczą lub artystyczną o charakterze plastycznym. Do 1945 r. będą to rzeźbiarze i kamieniarze, szlifierze kamieni, sztukatorzy, zegarmistrze, złotnicy, architekci, budowniczowie instrumentów muzycznych, ebeniści, fotografowie, garncarze, graficy, repuzerzy, konwisarze, lalkarze, malarze, malarze porcelany, mieczownicy, modelarze, mosiężnicy, organmistrze i rusznikarze. Po 1945 r.: malarze, rzeźbiarze, rzemieślnicy artystyczni, stolarze, witrażownicy, architekci, artyści szkła, artyści tekstylni, ceramicy, fotograficy, graficy i kowale artystyczni.

256 stron, format B5, oprawa twarda

Cena 23,10 PLN

 zamów-new

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt