Gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku

red. Tomasz Głowiński i Marek Zawadka

gospo-e

format B5, 272 strony

ISBN 978-83-948920-4-3

Cena 28 PLN

zamów-new

Spis treści:

Tomasz Głowiński: Wstęp

I. Gospodarka – sektor wielkoprzemysłowy

Rafał Igielski: Zarys genezy polskiego przemysłu zbrojeniowego i importu uzbrojenia z zagranicy w latach 1918–1921

Piotr Franaszek: Główne problemy polskiego górnictwa naftowego na progu niepodległości

Edyta Majcher-Ociesa: Początki interwencjonizmu państwowego w przemyśle II Rzeczypospolitej

Piotr Koryś, Maciej Tymiński: „Ziemia obiecana” u progu niepodległości. Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego Królestwa Kongresowego w przededniu I wojny światowej

Karolina Rybicka: Łódź jako centrum polskiego przemysłu włókienniczego II Rzeczypospolitej (1918–1939)

Patrick Starczewski: Niepodległa Rzeczpospolita a Górny Śląsk – niemieckie koncerny wydobywcze w nowej rzeczywistości II. Gospodarka – sektor drobnotowarowy

Iwona Kawalla-Lulewicz: Sytuacja aprowizacyjna i społeczna w Krakowie w pierwszym roku niepodległości

Piotr Badyna: Lasy państwowe na progu powstania II Rzeczypospolitej

Andrzej Synowiec: Wkład puławskiego ośrodka nauk rolniczych w odrodzenie i rozwój niepodległej Polski

Sylwia Straszak-Chandoha, Adriana Merta-Staszczak: Podstawowe problemy rolnictwa w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Jakub Kuśnierz: Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców jako pierwsza ogólnopolska organizacja spożywczo-spółdzielcza na terenie II Rzeczypospolitej 1918–1939

III. Infrastruktura

Elżbieta Adamczyk: Terytorium odrodzonego państwa polskiego i jego infrastruktura w początkach niepodległego bytu

Dawid Keller: Komunikacja u progu niepodległości – transport kolejowy, wodny i drogowy na ziemiach polskich w latach 1918–1922195

Jakub Kujawa: Głód mieszkaniowy w okresie odbudowy państwa polskiego na przykładzie Poznania (1918–1922)

Jacek Jędrysiak: Wpływ czynników strategicznych na kształt sieci kolejowej byłego zaboru pruskiego

Bartosz Kruk: Na torach niepodległej Polski. Rzecz o taborze kolejowym, jego produkcji i przeznaczeniu

Teodor Wójcik: Próbne odcinki dróg z nawierzchnią drewnianą w Polsce w okresie międzywojennym na podstawie materiałów Archiwum Akt Nowych w Warszawie

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt