Otwarta księga

Wydawnictwo GAJT 1991 s.c.

Witamy w naszej księgarni. Każdą z poniższych pozycji można zamówić za pomocą formularza ZAMÓW.  Czytelników z Wrocławia, którzy nie lubią pośrednictwa Poczty Polskiej zachęcamy do kontaktu telefonicznego w sprawie nabycia książek  tel. (071) 344-10-77.

W zakładce Katalog publikacji znajdą Państwo wcześniejsze nasze wydawnictwa. Pojedyncze egzemplarze niektórych pozycji są jeszcze dostępne. Prosimy pytać mailem

W garnizonie i na kwaterze... Wojskowi i i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. R. Klementowski, M. Zawadka

Na wojsko spoglądać można nie tylko przez pryzmat jego uzbrojenia, kadr czy działalności w czasie konfliktów militarnych...
Więcej »

Cena: 28 zł

zamow

Chronią i służą... Mundurowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. R. Klementowski, M. Zawadka

Działania służb mundurowych i społecznych organizacji na ziemiach polskich...
Więcej »

Cena: 24 zł

zamow

Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich aspekt historyczny

red. T. Głowiński, M. Zawadka

Wraz z osiągnięciem niezwykle wysokiego poziomu eksploatacji zasobów środowiska, zagadnienie ekologii stało się tematem badań, obserwacji i spekulacji...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamow

Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich aspekt historyczny

red. T. Głowiński, M. Zawadka

O surowce, zwłaszcza surowce energotwórcze toczyły się i wciąż toczą wojny. Węgiel, ropa, gaz to substancje cenniejsze niżeli zawartości królewskich skarbców. Nie dziwi więc...
Więcej »

Cena: 27 zł

zamow

Sąsiedztwa III RP - Słowacja. Zagadnienia społeczne

red. M. Dębicki, J. Makaro

W ostatnich latach Polacy nie zmienili swej szczególnej sympatii wyrażanej pod adresem obu południowych sąsiadów... Prezentowane w tomie teksty pokazują, że brak antagonizmów skutkuje deficytem wzajemnych wyobrażeń, zatem może należy...
Więcej »

Cena: 26 zł

zamow

Wielka powódź - Siechnice 1997

Grzegorz Roman

Siechnice od niedawna cieszyły się prawami miejskimi, z perspektywą rozkwitu i bezpiecznej przyszłości, jako jedno z najmłodszych miast w Polsce. Mimo nadciagającej w lipcu 1997 r. powodzi, władze nie podejmowały działań prewencyjnych...
Więcej »

Cena: 39 zł

zamow

Centrum staromiejskie we Wrocławiu

red. T. Głowiński, H. Okólska

Stare Miasto obejmuje najstarszą część lewobrzeżnego Wrocławia, wywodzącą się jeszcze z XIII-wiecznego miasta lokacyjnego...
Więcej »

Cena: 34 zł

zamow

Wrocławskie osiedla - Osobowice i Rędzin- wczoraj i dziś

Krystyna Wilczyńska

Osobowice, szalenie modne w okresie międzywojennym i wcześniej, przyciągały całe rzesze wrocławian, którzy konno, tramwajem, samochodem i parostatkiem zjeżdżali do...
Więcej »

Cena: 29 zł

zamow

Historia - Kultura - Globalizacja vol. 7

nad kluczowymi globalnymi problemami przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dyskutują wspólnie przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, takich jak historia, historia sztuki, archeologia, antropologia fizyczna, antropologia kulturowa, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, literaturoznawstwo, muzykologia, kulturoznawstwo…br />Więcej »

Cena: 25 zł

zamow

Historia - Kultura - Globalizacja vol. 6

nad kluczowymi globalnymi problemami przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dyskutują wspólnie przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, takich jak historia, historia sztuki, archeologia, antropologia fizyczna, antropologia kulturowa, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, literaturoznawstwo, muzykologia, kulturoznawstwo…br />Więcej »

Cena: 25 zł

zamow

Historia - Kultura - Globalizacja vol. 5

nad kluczowymi globalnymi problemami przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dyskutują wspólnie przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, takich jak historia, historia sztuki, archeologia, antropologia fizyczna, antropologia kulturowa, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, literaturoznawstwo, muzykologia, kulturoznawstwo…br />Więcej »

Cena: 25 zł

zamow

Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów

red. Tomasz Głowiński

Kresy Wschodnie to pojęcie znane praktycznie każdemu współczesnemu Polakowi. Obecnie określa ono przede wszystkim przedwojenne ziemie II Rzeczypospolitej zawłaszczone przez Związek Sowiecki w 1939 r. ...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamow

Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów

red. Tomasz Głowiński

Termin Kresy Zachodnie powstał dopiero wdrugiej połowie XIX w. i początkowo oznaczał dawne pograniczne ziemie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, które leżały na zachód i północ od granic powstałego w trakcie Kongresu Wiedeńskiego Królestwa Polskiego, a więc...
Więcej »

Cena: 32 zł

zamow

Przedmieście Piaskowe we Wrocławiu

red. Tomasz Głowiński, Halina Okólska

Przedmieście Piaskowe obejmuje najstarsze odrzańskie wyspy oraz wschodnie tereny Wrocławia, dziś o charakterze naukowo-rekreacyjnym...
Więcej »

Cena: 34 zł

zamow

Sylwester Chęciński

red. R. Bubnicki, A. Dębski

Blisko 600-stronicowa publikacja poświęcona reżyserowi Sylwestrowi Chęcińskiemu z płytą DVD...
Więcej »

Cena: 48,30 zł

zamow

Leksykon śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego, t. 19 - powiat lubiński

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko

Prezentujemy kolejny tom Leksykonu śląskich artystów, obejmujący powiat lubiński...
Więcej »

Cena: 46,20 zł

zamow

Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu

red. Tomasz Głowiński, Halina Okólska

Historyczne Przedmieście Odrzańskie zajmuje zachodnią część dzisiejszego Śródmieścia. Usytuowane na prawym brzegu Odry...
Więcej »

Cena: 34 zł

zamow

Łączmy się przeciw wrogom jedności!

 

Książka Michała Palczyńskiego pokazuje działalność legalnych organizacji dla młodzieży funkcjonujących w latach 1945–1948 w ówczesnym województwie wrocławskim...
Więcej »

Cena: 26,25 zł

zamow

Mkną po szynach... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. Tomasz Głowiński, Robert Klementowski

Teksty w niniejszym tomie, skupiają się w głównej mierze na dziejach, rozwoju, znaczeniu ale i upadku, najpowszechniejszego środka przemieszczania się, jakim była kolej...
Więcej »

Cena: 37 zł

zamow

Na lądzie, w wodzie i w powietrzu... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. Tomasz Głowiński, Robert Klementowski

Zagadnienia związane ze znaczeniem dla państwa nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i sprawnego transportu słusznie zajmują...
Więcej »

Cena: 37 zł

zamow

Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich na przestrzeni wieków

red. E. Kościk

Woda jest wciąż jednym z najniebezpieczniejszych żywiołów. Mimo to ludzie wznosili od niemal zawsze swoje siedziby w pobliżu rzek, które ich karmiły i stanowiły drogę komunikacyjną, a często też miały znaczenie obronne...
Więcej »

Cena: 25 zł

zamow

Od powietrza, głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne na przestrzeni wieków

red. T. Głowiński, E. Kościk

Od powietrza, głodu, ognia i wojny..., te słowa rozpoczynające hymn Święty Boże od wieków towarzyszyły ludziom dotkniętym klęskami elementarnymi. Były wyrazem bólu i rozpaczy, ale też determinacji człowieka do walki...
Więcej »

Cena: 37 zł

zamow

Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt, opozycja. PRL-NRD

red. K. Hartmann

Zestawienie w jednej publikacji realiów życia społecznego w dwu równoległych opresyjnych systemach - PRL i NRD - należy uznać za...
Więcej »

Cena: 48zł

zamow

Dom nad Nysą. Zgorzelec i Görlitz 1945-1989. Kronika wydarzeń

Kazimierz Wóycicki

Dzieje bliźniaczych miast, stanowiących niegdyś całość od zakończenia II wojny światowej do upadku reżimu komunistycznego...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamow

Wojsko - Polityka - Społeczeństwo. Studia z historii społecznej od antyku do współczesności

red. J. Jędrysiak, D. Koreś, G. Strauchold, K. Widziński

Niniejszy tom prezentuje wyniki badań, obejmujące chronologicznie wszystkie epoki historyczne: od starożytności po współczesność. Tytuł: Wojsko – polityka – społeczeństwo sugeruje, że...
Więcej »

Cena: 35zł

zamow

Życie codzienne krasnoludków w starożytności i wiekach średnich

Studium archeologiczne

Cezary Buśko

Materialne pozostałości kultury krasnoludków odkrywano od wielu dziesiątek lat w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w różnych częściach Europy, lecz ich poprawna identyfikacja nastąpiła dopiero w roku...
Więcej »

Cena: 23 zł

zamow

Feliks Młynarski 1884-1972

Tomasz Głowiński

FELIKS MŁYNARSKI – konspirator i polityk, filozof, ekonomista, bankowiec i naukowiec, mówca i pisarz, wreszcie realista i ideowiec. To wszystko zmieściło się w tej bogatej biografii człowieka, który nie tylko żył w burzliwych czasach, ale też swą postawą i pracą je współkształtował...
Więcej »

Cena: 32 zł

zamow

Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem

red. J. Chumiński i M. Zawadka

Prezentujemy kolejny tom z serii "Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą"...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamow

Z dziejów przemysłu po 1945 roku

red. E. Kościk i R. Klementowski

Prezentujemy kolejny tom z serii "Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą"...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamow

Item donamus Sechenice villam

– Podwrocławskie Siechnice w latach 1253-2011

Marek Burak, Grzegorz Roman

Historia i teraźniejszość Siechnic...
Więcej »

Cena: 99 zł

zamow

Niemcy nie(znane)

seria niemcoznawcza

Refleksja naukowa nad współczesnymi problemami Niemiec w Polsce trwa od wielu lat. Kolejne tomy serii przygotowane przez wybitnych badaczy problematyki reprezentujących różne dyscypliny nauki mają stanowić zachętę do pogłębionej refleksji, ożywionej dyskusji i przyczynić - takie można mieć życzenie - do spopularyzowania wiedzy o  Niemczech w  Polsce...
Więcej »

Społeczny wymiar turystyki

red. E. Kościk

Prezentujemy kolejny tom z serii "Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą"...
Więcej »

Cena: 38 zł

zamow

Gospodarczy wymiar turystyki

red. E. Kościk

Prezentujemy kolejny tom z serii "Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą"...
Więcej »

Cena: 32 zł

zamow

Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich

red. T. Głowiński, K. Popiński

Prezentujemy kolejny efekt Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą...
Więcej »

Cena: 39 zł

zamow

Künstler Lexikon Schlesien

Kreis Lüben

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko

Prezentujemy kolejny tom Leksykonu, tym razem w niemieckiej wersji językowej, obejmujący powiat lubiński...
Więcej »

Cena: 99 zł

zamow
LEKSYKON śląskich artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego
powiat wrocławski

Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Urszula Ososko

Bogato ilustrowany leksykon zawierający artystów, żyjących na przestrzeni wieków na Dolnym Śląsku w powiecie wrocławskim. W przygotowaniu są kolejne tomy...
Więcej »

Cena: 49 zł

zamow

Generał Stefan Hubicki

Żołnierz, polityk, lekarz (1877–1955)

Jacek Piotrowski

Generał Stefan Hubicki nie jest w polskiej historii postacią znaną, choć jego barwnym życiorysem można by obdarzyć kilka postaci. Był w swym aktywnym życiu uczestnikiem i świadkiem głównych wydarzeń w...
Więcej »

Cena: 25 zł

zamow

Zapomniany garnizon

Tomasz Głowiński

To pierwsza w Polsce monografia kresowego Garnizonu KOP funkcjonującego od 1924 r. w miasteczku Iwieniec leżącym na wschodnim skraju ówczesnego województwa nowogródzkiego...
Więcej »

Cena: 29 zł

zamow

Zrozumieć historię - kształtować przyszłość

Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933-1949

red. Kinga Hartmann

Lata 1933–1949 to niewątpliwie najtrudniejszy okres w historii obu krajów w XX wieku, między obydwoma nacjami rozegrały się niezwykle dramatyczne procesy, których skutki odczuwalne są...
Więcej »

Cena: 35 zł

zamow

Wrocław będzie miastem filmowym...

Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska

red. Andrzej Dębski i Marek Zybura

Dziś w Polsce przeciętnemu kinomanowi Wrocław kojarzy się z założoną tutaj w 1954 r. Wytwórnią Filmów Fabularnych. Dzieje się tak nie przypadkiem: powstała w gruncie rzeczy wbrew stanowisku ówczesnej branży filmowej...
Więcej »

Cena: 33 zł

zamow
.

Dzieje Parafii Świętej Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu

red. Rościsław Żerelik i Jarosław Maliniak

Publikacja ukazuje się z okazji stulecia konsekracji kościoła pod wezwaniem Świętej Elżbiety Węgierskiej, która miała miejsce 17 XI 1907 r., w siedemsetlecie urodzin Świętej Elżbiety.Więcej »

Cena: 32 zł

zamow

Dzieje Parafii Świętego Maurycego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu

Od poczatków osady walońskiej - poprzez czas Festung Breslau - do współczesności

red. Rościsław Żerelik

Książka poświęcona przeszłości parafii Św. Maurycego we Wrocławiu jest... Więcej »

Cena: 29 zł

zamow

Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski

red. Jędrzej Chumiński i Krzysztof Popiński

Materiały z konferencji naukowej z cyklu Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą. Więcej »

Cena: 35 zł

zamow

Sprawa gimnazjalistów szprotawskich - Kara śmierci dla Bronisława Kozaka

Kulisy ubeckiej zbrodni sądowej (1952)

Marzena Kozak

Książka wyróżniona w konkursie "Prawda i Pamięć" organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Więcej »

Cena: 12 zł

zamow

Opozycja demokratyczna w Polsce w świetle akt KC PZPR (1976-1980)

red. Łukasz Kamiński, Paweł Piotrowski

Niepublikowane dokumenty z tajnych archiwów KC PZPR. Przygotowane dla potrzeb włodarzy PRL przez funkcjonariuszy PZPR i SB, niejednokrotnie w oparciu o dane operacyjne. Analizy polityczne i notatki służbowe, ponad 1100 nazwisk... Więcej »

Cena: 7 zł

zamow

Wędrówka po Sudetach. Szkice z historii turystyki śląskiej przed 1945 r.

Tomasz Przerwa

Wędrówka po Sudetach autorstwa doktora Tomasza Przerwy jest niezwykle zajmująco napisanym zbiorem szkiców, przypominających najważniejsze fakty z przeszłości turystyki górskiej na Dolnym Śląsku, od samych jej narodzin aż po rok 1945....
Więcej »

Cena: 10 zł

zamow

Z Gorzanowa w świat szeroki...

red. Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura

Gorzanów (do 1945 r. Grafenort) to rodzinna miejscowość Profesora Arno Herziga, któremu uczniowie i przyjaciele zadedykowali ten tom studiów historycznych i literaturoznawczych. Dla czytelnika książka ta stanowić może jeszcze jeden przykład "spinania" historii polskiej i niemieckiej naszej dolnośląskiej ziemi.
Więcej »

Cena: 27 zł

zamow

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30

Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional